Wij zoeken:

 

• vrijwillige medewerkers die zich beschikbaar stellen voor periodieke coördinatiediensten

• vrijwillige medewerkers die zich beschikbaar stellen als periodieke slaapwacht

Heeft het bovenstaande uw belangstelling en wilt u zich op deze wijze inzetten voor uw medemens, neemt u dan voor nadere informatie contact op met het bestuur van de Noodopvang De Bevelanden of uw met eigen diaconie

 

Adres van de Noodopvang: Ravelijn de Groene Jager 70 Goes

Telefoon coördinator van dienst: 06 - 51338781

 

 

De Noodopvang De Bevelanden heeft als doel het opvangen en bieden van hulp aan mensen in acute crisissituaties en het organiseren van tijdelijk onderdak en begeleiding.

Deze Noodopvang is een samenwerkingsvorm tussen verscheidene kerken en het Leger des Heils in Goes. Dat wil zeggen dat deze activiteit bemenst zal worden door o.a. vrijwilligers uit de deelnemende kerken voor de opvang en begeleiding van opgenomen mensen..

De Noodopvang is gelegen in het kerkgebouw van het Leger des Heils aan de Ravelijn de Groene Jager in Goes.

Doordat er met vrijwilligers gewerkt wordt zijn er, ter bescherming van deze medewerkers, enkele richtlijnen opgesteld, o.a. :

• er is sprake van crisisopvang, in principe voor l nacht en maximaal 3 nachten

• na opvang zal er zo snel mogelijk een doorverwijzing plaats vinden

• er worden geen langdurig dak- en thuislozen opgevangen, deze worden doorverwezen naar professionele opvangcentra

• er worden geen mensen opgenomen die merkbaar onder invloed van drank en/of drugs verkeren of psychiatrische hulp nodig hebben

• vrouwelijke slaapvrijwilligers worden ingezet bij vrouwelijke gasten, manlijke vrijwilligers bij manlijke gasten

De Noodopvang is ontstaan uit de behoefte om aan mensen in crisissituaties directe opvang niet een stukje rust en veiligheid te bieden. U moet hierbij denken aan mensen die te maken krijgen met huiselijk geweld, uit de hand gelopen relatieproblemen, uithuiszetting en mensen die hun woonruimte door een calamiteit verliezen.

Voor hen willen wij als kerken er zijn op het moment dat het nodig is, ook buiten kantooruren en in het weekend. De bedoeling is om deze medemensen op een menselijke en warme manier op te vangen en te begeleiden naar een meer structurele oplossing van hun problemen.

Om dit te kunnen bereiken zijn er vrijwillige medewerkers nodig die dit alles mogelijk maken. We zoeken hiervoor mensen die vanuit een evangelisch perspectief steun willen bieden aan naasten die in een onhoudbare situatie terecht zijn komen.

 

Please publish modules in offcanvas position.